GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA #2

GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA

#2 22-26 lutego 2021

Wybory parlamentarne 2021 w Kosowie

14 lutego 2021 roku odbyły się wybory parlamentarne w Republice Kosowa. Najwięcej głosów (48%) zdobył opozycyjny Ruch Samostanowienie Albina Kurtiego. 
Przedterminowe wybory parlamentarne były wynikiem  decyzji Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2020 r., który unieważnił głosowanie z czerwca 2020 r. nad wotum zaufania dla rządu Avdullaha Hotiego z Demokratycznej Ligi Kosowa, tworzonego z Sojuszem na rzecz Przyszłości Kosowa oraz mniejszymi partiami. Lewicowo-nacjonalistyczny Ruch Samoistnienie domagał się anulowania głosowania, z powodu udziału w nim prawomocnie skazanego posła.
Sztandarowym postulatem nowego gabinetu ma być walka z korupcją. Natomiast na dalszy plan zejdą cele polityki zagranicznej.

Europejska ustawa Magnickiego

W odpowiedzi na problemy związane z łamaniem praw człowieka – będących konsekwencją  działań niektórych władz, w grudniu 2020 UE przyjęła globalny system sankcji za naruszenie praw człowieka – Europejską ustawę Magnickiego. Akt będzie ułatwieniem politycznych i proceduralnych stosowań sankcji. 
Sankcje mogą być stosowane zarówno wobec prywatnych jak i prawnych odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka i wspieranie takich czynów.
Przyjęta już podstawa prawna pozwala na umieszczanie kolejnych osób na listę sankcyjną opierając się na jednomyślnej decyzji członków UE.
Kary wobec osób odpowiedzialnych za te naruszenia obejmą zakaz wjazdu do UE a także sankcje finansowe.

Wizyta Łukaszenki w Soczi

22 lutego w Soczi odbyło się robocze spotkanie Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki. Tematem spotkania były kwestie wzajemnej współpracy. Przywódcy skupili się na sprawach dotyczących kwestii gospodarczych oraz współpracy społecznej i naukowej. 
Spotkanie Putina i Łukaszenki prawdopodobnie nie pozostanie bez konsekwencji. Postępująca integracja Rosji z Białorusią będzie oznaczała ograniczenie suwerenności polityki zagranicznej i obronnej Białorusi, co w konsekwencji dla UE oraz NATO oznacza ograniczenie współpracy z białoruskimi władzami w sferze politycznej i bezpieczeństwa.

Spotkanie przywódców państw G7

Przywódcy G7 wzięli udział w wirtualnym spotkaniu w dniu 19 lutego, podczas którego poruszyli tematy dotyczące rozwiązywania światowych problemów zdrowotnych, gospodarczych i klimatycznych. Głównie skupiono się wokół problemu jakim jest pandemia Covid-19, tematy dotyczyły m.in. wsparcia akcji szczepionkowej, wskazania WHO i jej znaczącej roli w walce z pandemią, wspieranie gospodarki i ochrona miejsc pracy w czasie pandemii. Również wyrażono gotowość do współpracy z ChRL w sferze gospodarczej.

Nałożenie sankcji na Rosję w związku z aresztowaniem Nawalnego

Dyplomaci państw UE zdecydowali nałożyć na Rosję unijne sankcje w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego.  Z nieoficjalnych informacji wynika, że może chodzić o sankcje personalne. Poniedziałkowe rozmowy ministrów dotyczyły również ostatniej wizyty w Moskwie Josepha Borrella, podczas której z Rosji zostało wydalonych trzech dyplomatów z krajów UE. Podczas wizyty Siergiej Ławrow – szef rosyjskiej dyplomacji na konferencji prasowej skrytykował UE, USA oraz Ukrainę, co zostało odebrane jako ujma wobec Unii.

Koronakryzys w Portugalii

W 2020 roku ponad 30 tys. portugalskich gospodarstw domowych zgłosiło się o pomoc do DECO. Z badań Banku Centralnego Portugalii wynika, że łączne zadłużenie firm, gospodarstw domowych i sektora publicznego na koniec roku 2020 wyniosło 745,8 mld euro. Według lizbońskiego ekonomisty rosnące długi mogą stanowić duże problemy dla przyszłości tego kraju.

Rozmowa Zbigniewa Raua z Antonym J. Blinkenem

We wtorek 23 lutego minister Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną z amerykańskim szefem dyplomacji Antonym J. Blinkenem. Dyplomaci rozmawiali o najważniejszych obszarach współpracy. Zgodzili się na dalszą kontynuację bliskiego dialogu i ścisłą współpracę dwustronną. Minister Rau wyraził nadzieję na utrzymanie zaangażowania USA w Europie, podkreślając w wielu kwestiach jednomyślne stanowisko Polski i USA.

Reformy w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie nakładów finansowych na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży przeznaczając dodatkowe 220 mln złotych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa dla zdrowia psychicznego dla tej grupy osób. MZ wraz z Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW przygotowuje projekt systemowy, w celu sprawnego opracowanie i upowszechnienie standardów organizacyjnych i diagnostyczno-terapeutycznych dla poszczególnych poziomów referencyjnych.

Opracowała Agnieszka Kowalska

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.pism.pl/
https://www.prezydent.pl/
https://www.pap.pl/

Admin

Leave a reply