Zmień rozmiar czcionki A A A

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

AKTUALNOŚCI
O NAS

RODM - koordynatorem, inicjatorem i animatorem działań międzynarodowych w regionie.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach powstał 1 kwietnia 2013r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej". Organizacją prowadzącą RODM jest Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a partnerami regionalnymi, poprzez stworzenie stabilnego mechanizmu obiegu informacji i wymiany doświadczeń. W sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej obecnie działa 17 ośrodków w największych miastach Polski.

Aktualności