O NAS

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach powstał 1 września 2017 roku, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”.
Celem i głównym działaniem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu będzie osiągana poprzez:
– prowadzenie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach w, którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE;
– przeprowadzanie debat/konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
– współpracę z mediami lokalnymi m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
– prowadzenie warsztatów i wykładów związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
– udział w projektach realizowanych przez MSZ;
– prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
Udział we wszystkich organizowanych przez nas przedsięwzięciach jest bezpłatny.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Kultura i Demokracja CIVIS”.
Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Komentowanie jest wyłączone.