REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W KIELCACH
Telefon
(+48) 668 692 282
E-mail
rodm@rodm-kielce.pl
fundacja.artwinskiego@gmail.com
Adres
ul. Al. IX Wieków Kielc 8/18
25-001 Kielce
Dyżury: wtorek, 8:00 -15:00
czwartek, 8:00-15:00

Mapa