REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W KIELCACH
Telefon
(+48) 887079381
E-mail
rodm@rodm-kielce.pl
fundacja.artwinskiego@gmail.com
Adres
Budynek Ludwik XXI,
ul. Staszica 6/9 (II piętro).
25-008 Kielce
Dyżury: wtorek, 9:00 -14:00
czwartek, 16:00-19:00

Mapa