CZYM JEST ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA DYPLOMACJI

Świętokrzyska Szkoła Dyplomacji to projekt z zakresu edukacji obywatelskiej skierowany do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej.

JAKIE KOMPETENCJE MOŻNA ZDOBYĆ DZIĘKI UDZIALE W CYKLU SPOTKAŃ

W ramach Świętokrzyskiej Szkoły Dyplomacji podczas pięciu jednodniowych zjazdów, uczestnicy nauczą się kluczowych kompetencji takich jak wystąpienia publiczne, protokół dyplomatyczny, zasady savoir-vivre, korespondencja dyplomatyczna, marketing polityczny, możliwości pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz zasady naboru na aplikację dyplomatyczno – konsularną.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ I KIEDY ODBĘDĄ SIĘ PIERWSZE ZAJĘCIA

Warsztaty będą odbywać się w soboty w formie hybrydowej

I etap rekrutacji trwa do 31.08.2022 r. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Świętokrzyskiej Szkole Dyplomacji jest BEZPŁATNY.

Zapisy do Szkoły Dyplomacji odbywają się poprzez formularz google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSR1rnuWUsunErdesYG1wx6tbxG8r7lOjV3bk6TurYLXQ9g/viewform?fbclid=IwAR1j27QbnjRPsYYGipfxhu4fGliotWM-htQEp9h5bxAzXRAU8zGsKmJF5Cw

Wydarzenie organizowane jest przez Fundacje imienia Stefana Artwińskiego w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach 2022-2024

PODSUMOWANIE POPRZEDNICH EDYCJI;

W ramach poprzednich edycji w każdym z cyklów Świętokrzyskiej Szkoły Dyplomacji odbyło się pięć, weekendowych zjazdów podczas, których uczestnicy wzięli udział w 15 spotkaniach online. Warsztaty dotyczyły kluczowych kompetencji międzynarodowych takich jak wystąpienia publiczne, protokół dyplomatyczny, negocjacje dyplomatyczne, zasady savoir-vivre oraz możliwości pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Świętokrzyska Szkoła Dyplomacji była forum wymiany wiedzy oraz świetnym miejscem do dyskusji i wymiany swoich poglądów. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach co niewątpliwie świadczy o słuszności realizowania tego typu inicjatyw.

Każdy z uczestników po zakończonym kursie otrzymał Certyfikat ukończenia Szkoły Dyplomacji.