Test wiedzy o NATO

12 marca 2024 roku świętowaliśmy 25. rocznice wejścia Polski do NATO. Obecnie Sojusz Północnoatlantycki liczy 32 członków.  Natomiast w kwietniu 2024 roku Sojusz Północnoatlantycki świętował swoją 75. rocznicę powstania. Dokładnie

Share
#Bezpiecznewakacje2024

Podczas twojego pobytu za granicą zdarzyło się coś niebezpiecznego dla życia lub zdrowia? Szukasz kontaktu z polską ambasadą lub konsulatem?Znajdź placówkę w kraju, w którym przebywasz: gov.pl/web/dyplomacja…#BezpieczneWakacje2024

Share
Pamiętaj o dokumentach!

 Udając się w podróż, zabierz ze sobą odpowiednie dokumenty dla siebie i każdego członka rodziny, niezależnie od wieku – dowód osobisty lub paszport. Zadbaj, aby dokumenty były odpowiednio długo ważne

Share
Urlop za granicą?

Zadbaj o zdrowie swoje oraz rodziny wykupując odpowiednie ubezpieczenie – to niewielki koszt mogący zaoszczędzić bardzo dużo kłopotów. Jeśli podróżujesz po krajach UE  lub EFTA wyrób bezpłatnie Europejską Kartę Ubezpieczenia

Share
Zostań przedstawicielem NGO w Radzie!

Trwa nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji trafi 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każda z tych

Share
Polska od 1 lipca sprawuje roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej

Polska od 1 lipca sprawuje roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej (V4).Z tej okazji przypominamy historię tej inicjatywy. Grupa Wyszehradzka (V4) jest platformą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech,

Share
Biuletyn 2/2024

Nasz nowy biuletyn już dostępny. Zapraszamy do lektury.

Share
Informacje dla podróżujących w wakacje

Wakacje już oficjalnie rozpoczęte. Planujesz je spędzić poza granicami Polski? Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o kraju do którego się wybierasz -> https://www.gov.pl/…/dyplo…/informacje-dla-podrozujacych

Share
Warsztaty hybrydowe przygotowujące do testów7 EPSO

Kancelaria Prezesa RM organizuje hybrydowo warsztaty zachęcając i pomagając przygotować się do udziału w egzaminach Europejskiego Urzędu Doboru Kadr – EPSO. Warsztaty mają bardzo praktyczny wymiar i są skierowane do

Share
Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Informujemy, że Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu o granty Funduszu Szczegóły: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cei.int%2Fnews%2F9899%2Fcei-cooperation-fund-call-for-proposals-now-open%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2gThGqpyyqY9Pbw4B7ZfGjV-hhlUuABvRqqi5jESrzE32XUSe02cALfOc_aem_W5txw-j1vZ3y7NXnDD0gBg&h=AT1umauNcLQGIvp8No6Cof07LQWb9weqorWSmH8oVdK_7ialfwagn-T__9GFh4hMFCaRLoHi_P4295S4bRRCM10L0J03ZGfIIPOqGS2J12SpA84VLWCVN9Tq7EZ_f5v49veZ&tn=-UK-R&c[0]=AT3DD7RdGkmokthda6kjHY17yPghf2XwMvmsbqtR69uCcAq-joyR2gl0HTBuxi2couHekfbqKfIJPrLKR3eLqRbbSE999DVMlEGHohALu38sfyRwOr-A1bQATJYmehA401-bLgLNCMZihb2i0gmf0aUyCtMg-hcZxms-wU2DcmUGGGkU0dPG322-P7iAVhLqNXNGE2nZuBbXexI6v7ZDifhGCVjkIEQKDYtZ Łączna wartość środków dostępnych w ramach ww. konkursu wynosi 442 tys. euro,

Share