GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA #3

GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA RODM KIELCE

#3 01-05 marca  2021

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odsłonięto tablicę upamiętniającą członków IV ZG WiN. Na terenie tego więzienia 70 lat temu, 1 marca 1951 r. funkcjonariusze reżimu komunistycznego zamordowali siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Konsultacje polsko-norweskie
Minister Zbigniew Rau wziął udział w wideokonferencji z szefową dyplomacji Królestwa Norwegii – Ine Eriksen Søreide. Poruszane tematy dotyczyły współpracy dwustronnej, relacji transatlantyckich, polityki wschodniej oraz wyzwań związanych z pandemią. Konsultacje stanowiły impuls do dalszego zacieśnienia relacji polsko-norweskich. 

Ustawa o służbie zagranicznej
Dnia 1 marca 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 o służbie zagranicznej. Ustawa zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. Założeniem ustawy jest wprowadzenie nowej struktury służby zagranicznej. Cel ma być realizowany poprzez m.in. otwarcie dostępu do karier dyplomatycznych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.    

Spotkanie prezydenckich doradców w ramach Trójkąta Lubelskiego
W czwartek 4 marca odbyło się pierwsze spotkanie prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Polski, Litwy i Ukrainy w ramach trójkąta lubelskiego. W ramach spotkania omówiono kwestie wzajemnych relacji, kwestie wspólnych działań NATO i UE w zakresie bezpieczeństwa w regionie (głównie w kontekście Białorusi)  oraz perspektywy zacieśnienia współpracy Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi

Protesty na Białorusi
Mija pół roku od rozpoczęcia protestów na Białorusi przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Według białoruskich organizacji broniących praw człowieka zatrzymano ok. 33 tys. osób, a wobec ok. 1,8 tys. zostały wszczęte sprawy karne. Część aresztowanych jest poddanych torturom – co najmniej 450 przypadków potwierdzonych przez ONZ. 
Również problemy gospodarcze z jakimi zmaga się Białoruś (w 2020 roku: spadek PKB, niższe średnie wynagrodzenie, wysoka inflacja) nie uspokajają protestujących, wręcz przeciwnie – potęgują kryzys społeczny. Jednak władze nie zdecydowały się na wprowadzenie reform gospodarczych.

Media społecznościowe a polityka afrykańska
Media społecznościowe docierają do szerokiej publiczności. Niewątpliwie mają wpływ na kształtowanie poglądów politycznych. Przykład Ugandy jest tego dowodem.
Afrykańskie władze coraz częściej stosują restrykcje względem internetu dla korzyści politycznych. 14 stycznia w wyborach w Ugandzie zmierzyli się: urzędujący od 1986 roku prezydent Museveni z piosenkarzem Robertem Kyagulanyim. Z racji pandemii, duża część kampanii przeniesiona była do internetu. Jednak dzień przed wyborami Facebook zablokował w Ugandzie 450 profili pozarządowych na portalach społecznościowych, które określono jako “generujące sztuczny tłum”. Takie działania państwa afrykańskie tłumaczą jako przeciwdziałanie rzeczywistym lub wyolbrzymionym zagrożeniom dla stabilności wewnętrznej.

Rozmowy polsko-koreańskie
W piątek – 5 marca 2021, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przeprowadził rozmowę z ambasador Republiki Korei w Polsce Mirą Sun. Przedmiotem rozmów były w głównej mierze sprawy związane energetyką i infrastrukturą.
Ponadto Polska doceniła obecność koreańskich firm na polskim rynku, które w sposób pozytywny oddziałują na rozwój gospodarki.

Opracowała Agnieszka Kowalska

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.pism.pl/
https://www.prezydent.pl/
https://www.pap.pl/

Admin

Leave a reply