FORUM WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ

Zapraszamy serdecznie do udziału w FORUM WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ POZA OBSZAREM TRANSGRANICZNYM. Wydarzenie organizowane jest przez Fundacja Rozwoju Aktywności „Progress”.Partnerem wydarzenia jest nasz ośrodek.

Celem wydarzenia jest budowanie dobrych relacji sąsiedzkich między Województwem Świętokrzyskim, a Żylinskim Samospravnym Krajem oraz województwami przygranicznymi. Również stwarzanie możliwości dla współpracy pomiędzy partnerami z Polski i ze Słowacji, w ramach których omówione zostaną kwestie wspólnych działań w dziedzinie turystyki, kultury, gospodarki, ochrony i promocji zdrowia.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rekrutacyjny na stronie: www.forum-pl-sk.eu lub pod nr tel. +48 694645920

Admin

Leave a reply