GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA 3/10

18 – 22 października 2021

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych

W poniedziałek 18 października br. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych. W spotkaniu wziął udział Marcin Przydacz. Omówiono w głównej mierze sytuację w regionie Zatoki Perskiej, w Etiopii i Nikaragui oraz przygotowania do Szczytu Partnerstwa Wschodniego.

Spotkanie Rady Północnoatlantyckiej

W posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli wziął udział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wiceszef polskiego MSZ omówił agresywne działania reżimu białoruskiego, wykorzystującego migrację oraz dezinformację przeciw Polsce, Litwie i Łotwie.

Konsultacje polityczne wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Angoli

Sekretarz stanu Esmeralda Mendonça odbyła w Polsce wizytę podczas której  omówiono najważniejsze aspekty bilateralnej współpracy politycznej, perspektywy rozwoju relacji gospodarczych i handlowych. Sekretarz stanu Esmeralda Mendonça zwiedziła Uniwersytet Morski w Gdyni, gdzie obejrzała laboratoria na Wydziale Elektrycznym, Mechanicznym i Nawigacyjnym, a także odbyła wizytę w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Wizyta pary prezydenckiej na Litwie

We wtorek 19 października br. para prezydencka rozpoczęła wizytę na Litwie. Prezydenci Polski i Litwy po raz pierwszy rozmawiali z udziałem przedstawicieli ministerstw obrony i spraw zagranicznych obu krajów, w ramach Rady Prezydenckiej. To format powołany przez Prezydentów Dudę i Nausėdę w listopadzie ubiegłego roku. Andrzej Duda i Gitanas Nausėda wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu RL z okazji 230-lecia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbyła się uroczysta inauguracja XX międzynarodowej konferencji naukowej „Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku. Świt wolności ojczyzny – Konstytucja Trzeciego Maja 1791 r. Geneza. Treść. Znaczenie”. Bezpośrednio po powrocie z Litwy Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami, aby omówić sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Posiedzenie Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego

W czwartek 21 października br. Rada ds. Samorządu Terytorialnego debatowała o nowych przepisach z dziedziny ochrony przyrody oraz o gospodarowaniu odpadami z perspektywy JST. 

Sankcje na przedstawicieli władz i administracji Białorusi 

Wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz poinformował, że na spotkaniu szefów dyplomacji państw UE w Luksemburgu zgodzono się na nałożenie sankcji na przedstawicieli władz i administracji Białorusi, którzy łamią prawa człowieka. Rozmowa dotyczyła również konkretnych firm. Wiceminister Przydacz zaznaczył, że dyskusja dotyczyła również sposobom przeciwdziałania grupom przestępczym i wykorzystywaniu linii lotniczych do transferu migrantów.
Ponadto Ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś przedstawił aktualne informacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Ambasador Francji w Mińsku opuścił kraj

Ambasador Francji w Mińsku Nicolas de Bouillane opuścił kraj na żądanie białoruskiego MSZ. Ambasador nie przedstawił listów uwierzytelniających Łukaszence oraz mówił o łamaniu praw człowieka.

Nowelizacja przepisów dot. nielegalnego przekraczania granicy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy postanowieniem komendanta placówki SG będzie musiał opuścić terytorium RP. Nowela dodaje również przesłankę do pozostawienia wniosku o ochronę międzynarodową bez rozpoznania.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

https://www.prezydent.pl/

https://www.pap.pl/

Admin

Leave a reply