Rozmowa ekspercka w ramach #RODMonline o współpracy wyszehradzkiej za nami!

Dziękujemy Panu prof. Kazimierzowi Kik z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za udział w rozmowie eksperckiej dotyczącej współpracy wyszehradzkiej.

Zachęcamy również do lektury książki autorstwa prof. Kazimierza Kika „Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”.
https://kupksiazke.ujk.edu.pl/prawo-administracja-i-zarzadzanie/802-wspolpraca-wyszehradzka-w-warunkach-czlonkostwa-w-unii-europejskiej-wybrane-zagadnienia.html?search_query=kik&results=4&fbclid=IwAR090FvpCphCn1FmzQWNXO6KL5O1wPV8A3svjdw5M7smgv0HJdIRakgoJJI

Admin

Leave a reply