GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA #6

GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA RODM KIELCE
22-26 marca 2021

Międzynarodowe Forum Polska-Azja “Zbliżenia 2021”
Podczas poniedziałkowego spotkania, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podkreślił wagę polsko-japońskiej współpracy wyrażając nadzieję na stały wzrost wzajemnych obrotów handlowych. 
W 2020 roku Japonia była trzecim najważniejszym partnerem handlowym Polski w regionie Azji Wschodniej oraz jednym z ważniejszych azjatyckich inwestorów bezpośrednich w naszym. Za rok 2020 polsko-japońskie obroty handlowe osiągnęły poziom ponad 5,5 mld USD. 

Porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą. Instytucje będą współdziałać przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz wymieniać informacje nt. planowanych wydarzeń.
Krajowa Izba Gospodarcza powstała w 1990 roku. Jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce.

Spotkanie z Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami PISM
W dniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką przypadającego na 24 marca, prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w sprawie publikacji dokumentującej pomoc okazaną Żydom przez polskie placówki dyplomatyczne podczas II wojny światowej.
Według zebranych dokumentów żadna inna placówka dyplomatyczna na świecie w tych trudnych czasach nie wykazała się takim zaangażowaniem jak Polska. Druk publikacji zaplanowany jest na maj 2021.

Powołanie międzynarodowej platformy odpowiedzialności ws. Białorusi
W środę 24 marca została powołana do życia międzynarodowa platforma odpowiedzialności w sprawie Białorusi – International Accountibility Platform for Belarus, której Polska jest współinicjatorem.
Jej celem jest monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka na Białorusi oraz zgromadzenie dowodów ich łamania przez instytucje państwowe w okresie przygotowań do wyborów prezydenckich z sierpnia 2020 oraz po sfałszowanych wyborach.

Spotkanie Przywódców państw Unii Europejskiej
W dniu 25 marca br. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji Przywódców państw Unii Europejskiej. Premier podjął temat wydalenia polskich dyplomatów oraz intensyfikacji działań przeciwko polskiej mniejszości na Białorusi (m.in. aresztowanie Andżeliki Borys). Szef rządu apelował o przygotowanie kolejnej listy sankcyjnej oraz informacje o stanie prac nad planem wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi.

Szczyt poświęcony zmianom klimatycznym
W dniach 22 i 23 kwietnia odbędzie się wirtualny szczyt poświęcony sprawom klimatycznym. Prezydent USA Joe Biden zaprosił czterdziestu światowych przywódców do wzięcia w nim udziału, w tym prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Chin Xi Jinping. Na liście znalazł się również prezydent RP Andrzej Duda. 

Wybory parlamentarne w Izraelu
We wtorek 23 marca odbyły się wybory parlamentarne w Izraelu. Według publicznego nadawcy największą ilość głosów zdobyło ugrupowanie premiera Benjamina Netanjahu. Były to czwarte w ciągu dwóch lat wybory parlamentarne w Izraelu. Oficjalne potwierdzenie tych wyników będzie oznaczało konieczność stworzenia Koalicji przez partię Likud, aby dalej utrzymać się u władzy.

Europejski Zielony Ład nową strategię rozwoju Europy 
Europejski Zielony Ład to strategia rozwoju Europy, która została ogłoszona przez szefową KE jeszcze przed pandemią. EZŁ to inicjatywa polityczna służąca rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym do 2050 roku. 
Dobrym zmianom sprzyja postawa obywateli UE, spośród których ponad 90% uważa, że zmiany klimatyczne są poważnym problemem współczesności..
Rok 2021 będzie dla Komisji Europejskiej czasem przejścia od precyzowania planów do podejmowania ambitnych działań, których powodzenie będzie zależeć od uwzględnienia interesów wszystkich państw członkowskich, posiadających różne strategie klimatyczne i energetyczne.

Opracowała Agnieszka Kowalska

Źródła:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.pism.pl/
https://www.prezydent.pl/
https://www.pap.pl/
Admin

Leave a reply