Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?

23 września 2021 r. w gmachu KPRM w Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat? Wydarzenie jest elementem serii debat i dyskusji prowadzonych w ramach Konferencji o przyszłości Europy, stanowiąc równocześnie okazję do przedstawienia polskiego stanowiska wobec koncepcji otwartej autonomii strategicznej.

W trakcie spotkania przewidziane jest wystąpienie wprowadzające Ministra do spraw Unii Europejskiej Pana Konrada Szymańskiego poświęcone wyzwaniom międzynarodowym, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. Konferencji nadano formułę dyskusji panelowych w ramach trzech bloków tematycznych:

  • W kierunku większej niezależności UE w sektorach strategicznych?
  • Euro jako narzędzie wzmacniania międzynarodowej pozycji UE
  • Czy UE może skorzystać na rywalizacji USA-Chiny?

Moderatorami i panelistami są przedstawiciele świata nauki i eksperci zajmujący się na co dzień prezentowaną tematyką. Konferencja jest adresowana do środowisk akademickich, kół studenckich, think tanków, instytutów naukowych, ośrodków analitycznych oraz innych zainteresowanych osób.

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spotkanie będzie zorganizowane w formacie hybrydowym (udział stacjonarny ograniczonej liczby gości na podstawie imiennych zaproszeń z opcją online).

Admin

Leave a reply