W Kielcach powstanie Centrum Informacji Konsularnej

– Modernizacja służby zagranicznej i profesjonalizacja usług konsularnych jest jednym z priorytetowych celów polskiej polityki zagranicznej. Zmieniamy strukturę Ministerstwa, otwieramy się na nowe ośrodki, czyniąc służbę dyplomatyczno-konsularną jeszcze bardziej dostępną i konkurencyjną – podkreślił wiceminister Wawrzyk, podpisując umowę na otwarcie Centrum Informacji Konsularnej.

Centrum Informacji Konsularnej realizuje zadania poprzez kilka kanałów informacyjnych w tym przede wszystkim jako infolinia dla krajów Europy Zachodniej oraz infolinia krajowa „Informacja dla Obywatela”. Rocznie udziela około 150 tysięcy informacji. Jego sześcioletnia działalność okazała się istotnym czynnikiem poprawienia komunikacji obywatela polskiego ze służbą konsularną oraz narzędziem optymalizującym działania urzędów konsularnych.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/w-kielcach-powstanie-centrum-informacji-konsularnej

Admin

Leave a reply