Szef Służby Zagranicznej wziął udział w inauguracji IV edycji Studium Dyplomatycznego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

– Społeczeństwo Białorusi ma pełne prawo żyć w wolnym, demokratycznym i praworządnym państwie, które będzie mogło samodzielnie wybierać ścieżkę swojego rozwoju społeczno-gospodarczego. Polska niezmiennie wspierała i będzie wspierać dążenia narodu białoruskiego do osiągnięcia tego celu – podkreślił Szef Służby Zagranicznej Piotr Rychlik w swoim wystąpieniu podczas inauguracji Studium Dyplomatycznego Studium Europy Wschodniej w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Szef Służby Zagranicznej zwrócił także uwagę na determinację z jaką zmuszeni do emigracji Białorusini pragną zachować nie tylko swój język, tożsamość, ale również stale rozwijać swoje kompetencje, aby odpowiedzieć na współczesne potrzeby narodu białoruskiego do życia w nowoczesnym państwie.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szef-sluzby-zagranicznej-wzial-udzial-w-inauguracji-iv-edycji-studium-dyplomatycznego-studium-europy-wschodniej-uniwersytetu-warszawskiego

Admin

Leave a reply