Pre-settled status w Wielkiej Brytanii.

Osoby, których pobyt w Wielkiej Brytanii wynosi poniżej 5 lat – mogą aplikować do otrzymania pre-settled status. Pre-settled status gwarantuje zachowanie podobnych praw do osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji:
https://bit.ly/2mdexNq
Infografika:MSZ

Mateusz

Leave a reply

Zapisz się do Newslettera