ODKRYWAJ REGION ŚWIĘTOKRZYSKI Z RODM KIELCE – POWIAT SKARŻYSKI

Powiat skarżyski znajduje się na obrzeżach gór świętokrzyskich, znaczną jego część stanowią lasy. W skład tego regionu wchodzi pięć gmin, w tym po jednej gminie miejskiej i miejsko-wiejskiej oraz trzy gminy wiejskie. Powiat skarżyski zajmuje powierzchnię ponad 395 km2, a zamieszkuje go prawie 80 tys. mieszkańców. Siedzibą władz tego powiatu jest miasto Skarżysko-Kamienna.

Skarżysko-Kamienna położone jest nad rzeką Kamienną oraz jej dopływami Kamionką, Bernatką i Oleśnicą. Nazwa miasta ewoluowała, co potwierdzają zapisy w dokumentach, gdzie spotkać możemy się m.in. z takimi formami jak Skarzysko, Scarzysko, Skarzisko, czy Skarżysko. Drugi człon miejscowości “Kamienna” pochodzi od rzeczownika kamień i wiąże się to z kamienistym podłożem. 

W XV wieku w miejscowości funkcjonowały piece hutnicze i kopalnia rudy żelaza. Skarżysko-Kamienna uzyskało prawa miejskie 1 stycznia 1923 roku. W 1939 roku miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie, a powstałą w 1924 roku Państwową Fabrykę Amunicji przejął prywatny koncern zbrojeniowy “Hasag”. Na terenie fabryki funkcjonowały trzy obozy żydowskie. W czasie wojny na terenie zakładu zginęło około 35 tys. ludzi.

Obecnie Skarżysko-Kamienna stanowi ważny ośrodek przemysłowy i komunikacyjny. Obszar miasta wynoszący 64,16 km2 zamieszkuje prawie 45 tys. osób.

Co warto zobaczyć w regionie?

Muzeum im. Orła Białego znajduje się w Skarżysku-Kamiennej ipowstało w roku 1969. Zadaniem ośrodka jest rozbudzenie wśród mieszkańców miasta zapału do studiowania o historii Skarżyska. Jego misją jest zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z historią wojska oraz przekazywanie wiedzy o dziejach regionu. W zbiorach Muzeum znajdują się m.in. się eksponaty dotyczące Wojny Obronnej, ciężki sprzęt bojowy i uzbrojenie.

Neogotycki zameczek w Bliżynie został wybudowany na początku XIX wieku. W zachowanym zachodnim skrzydle obecnie siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury. W czasie wojny zameczek służył Niemcom jako siedziba zarządu zorganizowanego na terenie zakładów chemicznych obozu koncentracyjnego, filii Majdanka.

Pozostałości wielkiego pieca hutniczego z XVIII/XIX w. to w zasadzie fundamenty,  mur oporowy i kanał przepustowy. Początki wytopu żelaza na terenie dzisiejszego Skarżyska-Kamiennej sięgają średniowiecza. Zakład wielkopiecowy wybudowany w XVIII wieku stanowił zespół Huty Rejów, obecnie możemy podziwiać jej pozostałości w pobliżu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Zachęcamy do zwiedzania!

Opracowała: Agnieszka Kowalska

Admin

Leave a reply

Zapisz się do Newslettera