ODKRYWAJ REGION ŚWIĘTOKRZYSKI Z RODM KIELCE – POWIAT PIŃCZOWSKI

Powiat pińczowski położony jest w dolinie rzeki Nidy. Historia powiatu pińczowskiego zaczęła się w 1 stycznia 1867 roku. Zarządzenia władz carskich o reorganizacji i zmianie podziału terytorialnego Królestwa Polskiego skutkowało zwiększeniem się guberni z 5 do 10 oraz powiatów z 39 do 85. Jednym z nowo powstałych powiatów był właśnie powiat pińczowski. W skład powiatu pińczowskiego wchodzą trzy gminy wiejskie oraz 2 miejsko-wiejskie. Siedzibą powiatu jest miasto Pińczów.

Nazwa stolicy powiatu pińczowskiego pojawiła się po raz pierwszy w roku 1400. Dwadzieścia osiem lat później – 21 września 1428 roku, król Władysław Jagiełło nadał przywilejem prawa miejskie dla Pińczowa. 

W latach 1556 – 1563 środowisko intelektualistów z okolic Pińczowa dokonało pełnego tłumaczenia Biblii na język Polski. Biblia została wydana w Brześciu Litewskim, z racji miejsca wydania nazywana jest Biblią brzeską, natomiast z racji miejsca powstania – Biblią pińczowską.

Podczas II wojny światowej rejon Pińczowa był miejscem aktywnej działalności partyzanckiej

Po dość burzliwych dziejach, a zarazem barwnej przeszłości, Pińczów stał się ponownie miastem powiatowym w 1999 roku. 

Dziś powiat pińczowski liczy 38997 mieszkańców, natomiast sam Pińczów zamieszkuje 10946 osób.

Co warto odwiedzić w regionie?

Rezerwat przyrody Krzyżanowice położony jest na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, we wschodniej części Doliny Nidy. Jest doskonałym miejscem dla osób poszukujących spokoju oraz kochających naturę. Występuje tu aż 195 gatunków roślin. Liczne zapadliska, wąwozy oraz jaskinie tworzą niepowtarzalny krajobraz.

Ogród na rozstajach jest jedynym w województwie świętokrzyskim prywatnym ogrodem botaniczno – ornitologicznym. Powstał w roku 1993 i wciąż jest rozbudowywany. Na obszarze 1 hektara można podziwiać ponad dwa tysiące odmian roślin a także liczne grono ptaków egzotycznych. Ogród jest dostępny do zwiedzania w soboty oraz w niedziele, od kwietnia do listopada.

Stara Synagoga w Pińczowie znajduje się w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej na południowym Mirowie. Zbudowana została w latach 1594 – 1609 i jest jedną z najstarszych synagog w Polsce. W czasie II wojny światowej wnętrze synagogi zostało zdewastowane przez hitlerowców, wtedy wówczas przepadło blisko 100 zwojów Tory gromadzonych przez lata w synagodze. Po wojnie synagoga została odrestaurowana po czym mieścił się tam magazyn nawozów sztucznych i materiałów budowlanych. Dziś synagoga jest pod opieką Muzeum Regionalnego w Pińczowie, a jednym z najciekawszych eksponatów są XIX – wieczne zwoje Tory, które przez wiele lat tkwiły zamurowane w ścianie.

Dom Ariański w Pińczowie znajduje się na Mirowie. Pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Po burzliwym okresie wojen został odnowiony w 1948 roku. Nad łukiem portalu bramy widnieje łacińska sentencja „DOMINE DOMUM ISTAM ET OMNES HABITANTES IN EA”, co w wolnym tłumaczeniu brzmi „Błogosław Panie ten dom i wszystkich w nim mieszkających”

Zachęcamy do zwiedzania!

Autor: Agnieszka Kowalska

Admin

Leave a reply