Jubileuszowa Edycja Programu Polsko-Węgierskiej Współpracy Pozarządowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają konkurs zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w Węgiersko-polskim Programie współpracy pozarządowej. Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej  współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach) lub w języku angielskim. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy info@hunginst.pl, podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Warunki konkursu są zawarte w Regulaminie poniżej.

Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Nie mogą przystąpić do konkursu partie polityczne i afiliowane przy nich organizacje młodzieżowe oraz związki zawodowe. Ponadto nie można ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek tylko w jednym kraju. Projekty mogą być zrealizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku.

Termin składania wniosku: 31 marca 2023 r. (piątek, do końca dnia)

Więcej informacji poniżej:

https://varso.mfa.gov.hu/pol/news/palyazati-felhivas-2023
https://www.gov.pl/web/wegry/jubileuszowa-edycja-programu-o-polsko-wegierskiej-wspolpracy-pozarzadowej

Admin

Leave a reply