Inauguracja RODM Kielce

Spotkaniem „Jaka przyszłość Europy?” zainaugurował działalność Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach. Gościem specjalnym wydarzenia był wiceminister Piotr Wawrzyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej ma za zadanie przybliżyć obywatelom priorytety polskiej polityki zagranicznej. Będzie on pomagał w kontakcie z MSZ przy załatwianiu różnych spraw, ale także wspierał młodych ludzi w rozwoju.

Tematem inauguracyjnej prelekcji i debaty, która odbyła się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach była przyszłość Unii Europejskiej i naszego kontynentu na tle przemian w polityce międzynarodowej. – Czeka nas Europa, która będzie się zmieniała i zmiany w Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc, niezależnie od Brexitu, czekają nas zmiany w zakresie sposobu podejmowania decyzji, roli instytucji, czy sposobu wykonywania kompetencji oraz generalnego podejścia do procesu integracji europejskiej – mówił wiceminister Wawrzyk, który przypomniał także o wadze tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które mogą ukształtować tę instytucję w sposób odmienny od obecnego.

W spotkaniu wzięli udział także parlamentarzyści: poseł PiS Maria Zuba i senator PiS Krzysztof Słoń oraz Rafał Nowak, dyrektor Wzgórza Zamkowego i Bartłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski. – Spotykamy się na inauguracji ważnego ośrodka. Mam nadzieję, że dzięki niemu wzmocni się wymiana myśli, treści intelektualnych i wartości na gruncie funkcjonowania MSZ oraz agend, które na terenie naszego kraju działają. Obszar i spektrum działania jest bardzo szerokie i myślę, że jednostka będzie wartością dodaną dla dalszych inicjatyw społecznych, bo przecież w tej płaszczyźnie biorą udział zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, politycy i przedstawiciele administracji rządowej. Wierzę, że tutaj zostanie wypracowanych wiele strategii, inicjatyw i tematów, które zainteresują mieszkańców – zaznaczył wicewojewoda.

Admin

Leave a reply

Zapisz się do Newslettera