GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA RODM KIELCE #12

#12 03-07 maja 2021

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja. Państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą.
W 2021 roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wizyta ministra spraw zagranicznych  Japonii Toshimitsu Motegi w Polsce
W czwartek, 6 maja br. minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi spotkał się z ministrem Zbigniewem Rauem. Szefowie dyplomacji omawiali m.in. stan relacji dwustronnych oraz sytuację międzynarodową, zarówno w Europie, jak również w regionie Indo-Pacyfiku.
Podczas czwartkowego spotkania odbyło podpisanie przez ministrów Planu działania w ramach partnerstwa strategicznego Japonia – RP, wyznaczającego główne kierunki dwustronnej współpracy na 5 najbliższych lat.

Polska pomoc humanitarna dla Indii
Republika Indii zwróciła się o pomoc w obliczu dramatycznej sytuacji epidemicznej, tj. o generatory i koncentratory tlenu, respiratory, butle tlenowe, a także leki wspomagające terapię pacjentów chorych na COVID-19.
w dniu 6 maja br. z Polski wyruszyło ponad 1,5 tony sprzętu medycznego do Indyjskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Delhi. 

Wizyta Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid w Polsce
W dniach 3-5 maja estońska prezydent Kersti Kaljulaid odbyła oficjalną wizytę w Polsce. Ostatniego dnia wizyty spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas spotkania zostały omówione bieżące kwestie bezpieczeństwa oraz relacje dwustronne. 
Wizyta Kersti Kaljulaid wpisała się w obchody 100. rocznicy nawiązania przez Polskę i Estonię stosunków dyplomatycznych.

Wizyta premiera w Wilnie
2 maja br. w dniu Flagi Polski oraz święta Polonii i Polaków za Granicą, premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę na Litwie, podczas której spotkał się z litewską premier Ingridą Šimonytė. 
Liderzy obu państw omówili bieżące tematy współpracy dwustronnej,  o współdziałaniu w sprawach z zakresu agendy Unii Europejskiej, poruszono także kwestie sytuacji na wschodzie.
Podczas wizyty, premierzy uczestniczyli w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz nowej siedziby TVP Wilno.

Forum Przyszłości UE-USA 2021
W dniu 6 maja br. premier Mateusz Morawiecki wziął udział w forum dialogu liderów. Konferencja poświęcona była kształtowaniu wielostronnych relacji oraz przyszłości współpracy transatlantyckiej w obliczu wyzwań i zagrożeń współczesności.
Szef polskiego rządu podkreślił konieczność większego zaangażowania USA w strategiczny dla odbudowy po pandemii projekt Trójmorza.
Premier podkreślił kluczową rolę USA w powstrzymaniu realizacji projektu Nord Stream 2.
Ponadto szef polskiego rządu wyraził potrzebę powstrzymania ekspansji kapitału chińskiego w strategicznych obszarach gospodarki UE i uniezależnienia się od jego wpływów.

Prezydenci Polski i Estonii wzięli udział w debacie o zielonej transformacji
Prezydenci Polski i Estonii wzięli udział w panelu „Green transition: opportunities for Estonian-Polish cooperation”, otwierającym wirtualną konferencję „Green bridge between Poland and Estonia”.
Podczas spotkania omówione zostały wymagania związane z ograniczeniem emisji CO2 i ochroną klimatu. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że wyzwanie jest gigantyczne, a przemiana przemysłowa, która musi nastąpić w Polsce jest ogromna.

 Prezydent RP weźmie udział w spotkaniu przywódców B-9
W przyszłym tygodniu Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu prezydentów krajów Bukaresztańskiej Dziewiątki w Bukareszcie. Spotkanie będzie mieć charakter hybrydowy. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zaznaczył, że spotkanie będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska na szczyt NATO.

Powołanie Rady ds. Społecznych NRR
W czwartek 6 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę do spraw Społecznych. Działania nowej Rady obejmą całość kwestii dotyczących polityki społecznej, w tym problematykę osób wykluczonych społecznie, starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami.

Nowa strategia obronna Ukrainy
W dniu 25 marca br. prezydent Wołodymyr Zełenski zatwierdził nową Strategię obronna Ukrainy. Strategia zakłada, że nadal największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Ukrainy jest agresywna polityka FR, określona jako przeciwnik wojskowy. Głównym celem Ukrainy jest powstrzymanie Rosji od dalszej eskalacji wojny poprzez zwiększenie kosztów potencjalnej ofensywy oraz okupacji.  Strategia przewiduje wykorzystanie międzynarodowych sankcji politycznych i gospodarczych. Zgodnie z zapisami Strategii ukraińska polityka obronna ma prowadzić do osiągnięcia członkostwa w NATO.

Rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory w Mołdawii
Mołdawski Sąd Konstytucyjny uchylił stan wyjątkowy, który wprowadził parlament zdominowany przez prorosyjską Partię Socjalistów byłego prezydenta Igora Dodona. Wyrok ten pozwolił prezydent Mai Sandu ogłosić dekret o rozwiązaniu parlamentu i wyznaczeniu przedterminowych wyborów na 11 lipca.

KE zawiesiła starania o ratyfikowanie umowy inwestycyjnej z Chinami
We wtorek 4 maja br. Komisja Europejska zawiesiła starania o ratyfikowanie przez państwa UE i przez PE umowy inwestycyjnej z Chinami, uznając bieżące okoliczności polityczne (m.in. sankcje UE wobec Chin) za nieodpowiednie do tego.

Władze USA i Iranu sygnalizują przełom w negocjacjach
Władze w Waszyngtonie i Teheranie sygnalizują o ewentualnym przełomie w negocjacjach o powrocie USA do międzynarodowego porozumienia nuklearnego.

Opracowała Agnieszka Kowalska
Źródła:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.pism.pl/
https://www.prezydent.pl/
https://www.pap.pl/

Admin

Leave a reply