GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA #5

GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA RODM KIELCE

#5 15-19 marca 2021

Dyskusji unijnych ministrów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych
Głównym tematem podczas dyskusji ministrów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych UE była kwestia migracji. Minister Paweł Jabłoński wskazał, że ,,Nikt w UE nie powinien zapominać, że migracje odbywają się nie tylko z południa na północ, ale także na innych kierunkach. Polska ochrania jedną z najdłuższych lądowych granic zewnętrznych Unii Europejskiej, która poddawana jest stałej presji migracyjnej ze wschodu. Zapewnienie bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej jest jednym z priorytetów polskiej polityki bezpieczeństwa w ramach wspólnoty europejskiej”. Również współpraca Polski z członkami Grupy Wyszehradzkiej, podejmuje działania ograniczające migrację z kierunku libijskiego i z Sahelu.

Polskie przewodnictwo w Partnerstwie Śródziemnomorskim OBWE
1 stycznia 2021 r. Polska objęła roczne Przewodnictwo w Partnerstwie Śródziemnomorskim OBWE na rzecz Współpracy. Podczas pierwszego spotkania w ramach przewodnictwa Polski, które odbyło się w poniedziałek 15 marca, głównym tematem była odbudowa po pandemii Covid-19. Wymiana informacji pozwoliła na ustalenie priorytetów przy wykorzystaniu OBWE.

Współpraca MSZ z Polskim Instytutem Ekonomicznym
W poniedziałek 15 marca 2021 r. zawarto Porozumienie o współpracy pomiędzy MSZ a Polskim Instytutem Ekonomicznym. Polski Instytut Ekonomiczny wyposaży MSZ w analizy i opracowania eksperckie m.in. na temat koniunktury światowej w gospodarce, czy prognoz rozwoju poszczególnych branż.

7. Rocznica nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol
16 marca 2016 r. przy obecności rosyjskich wojsk okupacyjnych, w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol przeprowadzono nielegalne „referendum”, po którym tereny te bezprawnie ogłoszono częścią Federacji Rosyjskiej. W związku z tym wydarzeniem polski rząd wydał oświadczenie, w którym przypomina o trwałym poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic oraz kategorycznie sprzeciwia się podobnym procederom podejmowanym przez Federację Rosyjską.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu
W środę 17 marca Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem. Podczas rozmów znalazły się tematy dotyczące m.in. wspólnego rynku, polityki klimatycznej i transformacji energetycznej czy kwestie narodowe. 
Obydwaj politycy poparli politykę Unii Europejskiej w obliczu kryzysu wywołanego następnym atakiem koronawirusa.

Szczyt formatu Quad
W pierwszej połowie marca odbyło się pierwsze w historii spotkanie (zdalne) przywódców Australii, Indii, Japonii i USA w formule Quad (Quad – Czterostronny Dialog Bezpieczeństwa). Liderzy zapowiedzieli wspólną inicjatywę szczepionkową, a także instytucjonalizację i poszerzenie współpracy. Podczas szczytu wydano wspólne oświadczenie, że Indo-Pacyfik jest najważniejszym kierunkiem polityki zagranicznej USA.

Relacje: Rosja – USA
Relacje USA i Rosji niewątpliwie nie są dobre. Podczas środowego wywiadu z ABC News, prezydent USA Joe Biden na pytanie  „Czy uważa pan, że Władimir Putin jest mordercą?” odpowiedział twierdząco. Biden zapewnił, że Putin zapłaci również odpowiednią cenę za ingerencję w zeszłoroczne wybory w USA. Tego samego dnia rosyjskie MSZ wezwało do Moskwy rosyjskiego ambasadora Anatolija Antonowa.

Polityka Turcji wobec Kaukazu Południowego 
Coraz większa aktywność Turcji na Kaukazie Południowym wzmacnia jej pozycję wobec Rosji i UE oraz możliwość wywierania presji politycznej na Iran. Ma też sprzyjać odgrywaniu przez Turcję roli gospodarczego pomostu między Europą i Azją. 
Zaangażowanie militarne na Kaukazie Południowym i sojusz z Azerbejdżanem, dała możliwość Turcji stać się państwem, bez którego stabilizacja regionu nie jest możliwa. Turcja będzie wykorzystywać wpływy na Kaukazie, prowadząc politykę wobec Rosji i UE, równocześnie czerpiąc korzyści ze współpracy z obiema stronami.

Opracowała Agnieszka Kowalska

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.pism.pl/
https://www.prezydent.pl/
https://www.pap.pl/

Admin

Leave a reply