Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Informujemy, że Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu o granty Funduszu

Szczegóły: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cei.int%2Fnews%2F9899%2Fcei-cooperation-fund-call-for-proposals-now-open%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2gThGqpyyqY9Pbw4B7ZfGjV-hhlUuABvRqqi5jESrzE32XUSe02cALfOc_aem_W5txw-j1vZ3y7NXnDD0gBg&h=AT1umauNcLQGIvp8No6Cof07LQWb9weqorWSmH8oVdK_7ialfwagn-T__9GFh4hMFCaRLoHi_P4295S4bRRCM10L0J03ZGfIIPOqGS2J12SpA84VLWCVN9Tq7EZ_f5v49veZ&tn=-UK-R&c[0]=AT3DD7RdGkmokthda6kjHY17yPghf2XwMvmsbqtR69uCcAq-joyR2gl0HTBuxi2couHekfbqKfIJPrLKR3eLqRbbSE999DVMlEGHohALu38sfyRwOr-A1bQATJYmehA401-bLgLNCMZihb2i0gmf0aUyCtMg-hcZxms-wU2DcmUGGGkU0dPG322-P7iAVhLqNXNGE2nZuBbXexI6v7ZDifhGCVjkIEQKDYtZ

Łączna wartość środków dostępnych w ramach ww. konkursu wynosi 442 tys. euro, z których kwota do 100 tys. euro zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów dot. działań na rzecz wsparcia i współpracy z Ukrainą.

Szczegółowe informacje nt. konkursu, wraz z dokumentacją, znajdują się na stronie IŚE: https://application.cei.int/application/cf2024/

✍️

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać do Sekretariatu Wykonawczego IŚE na adres e-mail: applications.coopfund@cei.int.http://applications.coopfund@cei.int.

Admin

Leave a reply