GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA 3/09

GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA 3/09
20-24 września 2021

Spotkanie poświęcone współpracy międzynarodowej na rzecz upamiętnienia ofiar KL Gusen
W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbyło się spotkanie informacyjne dla zagranicznych dyplomatów dot. upamiętnienia ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, znajdującego się dzisiaj na terytorium Austrii.
Na zaproszenie wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka oraz wiceministra kultury dziedzictwa narodowego i sportu Jarosława Sellina, w wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych reprezentujących kraje pochodzenia więźniów i ofiar obozu Gusen.
Głównym tematem dyskusji było włączenie społeczności międzynarodowej w realizowane obecnie prace nad nową koncepcją upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego, a także prezentacja polskich postulatów w tej sprawie.

Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE
W dniu 20 września 2021 roku minister Rau wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE, które odbyło się przy okazji debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rozmawiano o sytuacji w Afganistanie, a także nt. kryteriów dalszego zaangażowania UE w Afganistanie oraz dialogu UE z partnerami w regionie.

Paweł Jabłoński z wizytą w Jordanii
W dniach 20-21 września 2021 roku podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński złożył roboczą wizytę w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim. 
Rozmowy poświęcone były przeglądowi stanu dwustronnych stosunków między oboma krajami oraz współpracy politycznej, dyplomatycznej, wojskowej i ekonomicznej, w szczególności możliwościom wzmacniania eksportu w branżach kluczowych dla polskiej i jordańskiej gospodarki.
Omówiono także scenariusze rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie Zbigniewa Raua z jordańskim odpowiednikiem oraz szefem saudyjskiej dyplomacji
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 76.  Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Minister Rau podkreślił, że Królestwo Arabii Saudyjskiej należy do grona najważniejszych partnerów Polski w regionie MENA. Tematem rozmów była również sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu. Szef polskiej dyplomacji spotkał się również z ministrem spraw zagranicznych Królestwa Jordanii Aymanem Safadim. Obaj rozmówcy wyrazili zadowolenie ze stanu relacji dwustronnych oraz pozytywnie ocenili ostatnie polsko-jordańskie konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych w Ammanie.

Tydzień wysokiego szczebla otwierającego 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ
W dniach 20-23 września br. Minister Rau przebywał w wizytą w Nowym Jorku, podczas któej uczestniczył w tygodniu wysokiego szczebla, otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.  Minister Rau podkreślił ważność zapewnienia stabilności i przewidywalności w relacjach międzynarodowych, a także wyraził zaniepokojenie podważaniem powszechnie przyjętych norm i wzajemnych zobowiązań przewidzianych przez prawo międzynarodowe. 

Spotkanie ministrów Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatyczne
Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej Paweł Jabłoński wziął udział w trzecim spotkaniu ministrów Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatycznej (P-TECC).
Rozmowy ministrów dotyczyły m.in. bezpieczeństwa dostaw, efektywności energetycznej, czy wykorzystaniu OZE.

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z Sekretarzem ds. Energii USA
W dniu 22 września br. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się Sekretarzem ds. Energii USA w ramach Polsko-Amerykańskiego Strategicznego Dialogu Energetycznego. Celem spotkania było omówieni kwestii współpracy energetycznej i polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego w dziedzinie energii.

Para Prezydencka z wizytą w USA
W dniu 21 września br. Para Prezydencka rozpoczęła wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której wzięli udział m.in. w debacie generalnej 76. sesji Zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. Prezydent spotkał się m.in. z Prezydentami Czarnogóry, Estonii, Łotwy i Litwy. Andrzej Duda wraz z małżonką przebywali w Stanach Zjednoczonych do piątku 24 września br.

Władze w Moskwie odrzucają orzeczenie w sprawie śmierci Aleksandra Litwinienki
We wtorek 21 września br. władze w Moskwie odrzuciły orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie śmierci Aleksandra Litwinienki, w którym wskazano Rosję jako odpowiedzialną za śmierć Aleksandra Litwinienki.

Wstępne wyniki wyborów w Kanadzie
Ze wstępnych danych o głosach oddanych podczas poniedziałkowych wyborów do Izb Gmin kanadyjskiego Parlamentu  wynika, że wygrała Partia Liberalna, której liderem jest premier Justin Trudeau. Dane dotyczą 45% oddanych głosów. Ostatecznie wyniki wyborów będą znane za kilka dni.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.prezydent.pl/
https://www.swietokrzyskie.pro/
https://www.pap.pl/

Admin

Leave a reply