Polska wystąpi do Rady Europy o wsparcie starań o odszkodowania za straty w dziedzinie kultury poniesione w wyniku II wojny światowej

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, zwrócił się do Sekretarz Generalnej Rady Europy oraz do Komitetu

Share
Studia w College of Europe

Co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje studia w College of Europe kilkunastu polskim studentom. Stypendium pokrywa całkowite koszty nauki – czesne, zakwaterowanie na terenie kampusu, wyżywienie…Jeśli jesteś zainteresowany – w

Share
Wernisaż wystawy prac konkursowych Indeks im. Mariusza Kazany

„Dzięki wsparciu Polski możemy prezentować światu swój talent, jednocześnie potwierdzając że Ukraina jest niezniszczalna”, powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Jego Ekscelencja Wasyl Zwarycz podczas otwarcia wernisażu prac laureatów konkursu pt.

Share
Zjazd Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Łańcucie

Przedstawiciele RODM-ów z całej Polski zebrali się na spotkaniu podsumowującym działalność w 2022 roku. Nie zabrakło też dyskusji o planach na przyszły rok.

Share
W Łodzi dobiegła końca 29. Rada Ministerialna OBWE

Zakończyła się 29. Rada Ministerialna OBWE, podsumowująca polskie Przewodnictwo w organizacji. W sesjach plenarnych i wydarzeniach towarzyszących udział wzięły delegacje z 57 państw członkowskich OBWE oraz państw partnerskich i organizacji

Share
Wiceminister Wawrzyk podpisał dokumenty dot. polskiej procedury traktatowej

7 grudnia br. sekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka oraz wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji – Anna Tyśkiewicz-Mazur – podpisali protokoły uzgodnień wzorów

Share
Stoisko RODM Kielce podczas konferencji

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska Nasz Ośrodek promował swoje działania. Zostały zaprezentowane cele i działania. Uczestnicy Konferencji otrzymali gadżety z logiem RODM Kielce.

Share
Fotorelacja z konferencji

Fotorelacja z konferencji naukowej Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska:

Share
Konferencja naukowa: Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska naturalnego

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska naturalnego”, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r. w godz. 10:00-15:40 w  Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Share