Rekompensata czy sprawiedliwość? Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski

Zapraszamy wspólnie z Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach na debatę pt.: Rekompensata czy sprawiedliwość? Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 6 marca o godz.

Share
Egzamin dla kandydatów na tłumaczy języka hiszpańskiego w ONZ

Informujemy o możliwości zgłaszania się na egzamin dla kandydatów na tłumaczy języka hiszpańskiego w ONZ. Celem egzaminu jest uzupełnienie centralnego rejestru (rostera) tłumaczy języka hiszpańskiego, zatrudnianych w ONZ w Nowym Jorku,

Share
Egzaminy resortowe z języków obcych

Informujemy, że Akademia Dyplomatyczna MSZ w dniach 1-2 lutego br. organizuje egzaminy resortowe z języków obcych post AD. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawarte są na stronie internetowej Egzaminy resortowe z języków

Share
Staże w UE

Zapraszamy w imieniu organizatorów na spotkanie informacyjne poświęcone możliwości udziału w programie stażowym „Junior Professionals in the EU Delegations (JPD) – High Level Traineeship Programme in the Delegations of the

Share
Nie żyje papież emeryt Benedykt XVI

Papież Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku w Watykanie. Miał 95 lat

Share
Podsumowanie działań RODM w 2022 roku

Rok 2022 był pełen debat, wywiadów, spotkań i działań dla mieszkańców regionu. Dziękujemy, że jesteście z Nami!

Share
Polska wystąpi do Rady Europy o wsparcie starań o odszkodowania za straty w dziedzinie kultury poniesione w wyniku II wojny światowej

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, zwrócił się do Sekretarz Generalnej Rady Europy oraz do Komitetu

Share
Studia w College of Europe

Co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje studia w College of Europe kilkunastu polskim studentom. Stypendium pokrywa całkowite koszty nauki – czesne, zakwaterowanie na terenie kampusu, wyżywienie…Jeśli jesteś zainteresowany – w

Share
Wernisaż wystawy prac konkursowych Indeks im. Mariusza Kazany

„Dzięki wsparciu Polski możemy prezentować światu swój talent, jednocześnie potwierdzając że Ukraina jest niezniszczalna”, powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Jego Ekscelencja Wasyl Zwarycz podczas otwarcia wernisażu prac laureatów konkursu pt.

Share
Zjazd Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Łańcucie

Przedstawiciele RODM-ów z całej Polski zebrali się na spotkaniu podsumowującym działalność w 2022 roku. Nie zabrakło też dyskusji o planach na przyszły rok.

Share
W Łodzi dobiegła końca 29. Rada Ministerialna OBWE

Zakończyła się 29. Rada Ministerialna OBWE, podsumowująca polskie Przewodnictwo w organizacji. W sesjach plenarnych i wydarzeniach towarzyszących udział wzięły delegacje z 57 państw członkowskich OBWE oraz państw partnerskich i organizacji

Share
Wiceminister Wawrzyk podpisał dokumenty dot. polskiej procedury traktatowej

7 grudnia br. sekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka oraz wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji – Anna Tyśkiewicz-Mazur – podpisali protokoły uzgodnień wzorów

Share
Stoisko RODM Kielce podczas konferencji

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska Nasz Ośrodek promował swoje działania. Zostały zaprezentowane cele i działania. Uczestnicy Konferencji otrzymali gadżety z logiem RODM Kielce.

Share
Flisactwo wpisane na Listę UNESCO

Flisactwo wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCOWspólny wniosek Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Łotwy i Hiszpanii został zaakceptowany przez Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 1

Share