RADA PROGRAMOWA

prof. Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski)
prof. Waldemar Paruch (Szef Centrum Analiz Strategicznych; Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej)
prof. Tomasz Nowicki (Dyrektor Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Mieczysław Ryba (Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie)
prof. Cezary Taracha (Kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Tomasz Panfil ( p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie Katedra Nauk Pomocniczych Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Jarosław Rabiński (Katedra Historii Najnowszej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
prof. Maciej Jońca (Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
adw. Maciej Miłosz (Sędzia Trybunału Stanu)
dr Arkadiusz Adamczuk (Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)