SIEĆ RODM

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową. W całym kraju funkcjonuje 14 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Idea powołania sieci RODM narodziła się przed czterema laty jako realizacja zapowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych o konieczności nadania „…impetu samorządowemu i obywatelskiemu wymiarowi polityki zagranicznej”. Nowe ośrodki miały stanowić przede wszystkim ministerialne zaproszenie do współtworzenia w regionach polskiej polityki zagranicznej. Organizacje prowadzące Ośrodki zostały wybrane przez MSZ w wyniku ogłoszonego konkursu otwartego.
Sieć RODM animuje w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Ośrodki mają za zadanie udostępniać specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, zaś szczegółowych informacji w zakresie polskiej polityki europejskiej i zagranicznej udzielają tam wyspecjalizowani konsultanci. Ośrodki organizują też szereg przedsięwzięć w regionach, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Koordynacją pracy Sieci RODM w ramach MSZ zajmuje się Wydział ds. Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego ppz
(kontakt: siec@msz.gov.pl).
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl
www.rodm-bialystok.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMBialystok
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
ul. Pniewskiego 1, 80-246 Gdańsk
e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl
www.rodm-gdansk.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMGdansk/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 13, 660-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: rodm@rodm-gorzowwielkopolski.pl
www.rodm-gorzowwielkopolski.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMGorzowWielkopolski/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach
ul. Seminaryjska 28A lok. 13, 25-372 Kielce
e-mail: rodm@rodm-kielce.pl
www.rodm-kielce.pl
Facebook: www.facebook.com/KielceRODM
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
e-mail: rodm@rodm-krakow.pl
www.rodm-krakow.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMcracow
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
ul. Rynek 18 (II p.) 20-111 Lublin
e-mail: rodm@rodm-lublin.pl
www.rodm-lublin.pl
Facebook: www.facebook.com/lublin.rodm/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi
ul. Lindleya 5A Pok. 7, 90-131 Łódź
e-mail: rodm@rodm-lodz.pl
www.rodm-lodz.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMLDZ/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, 10-512 Olsztyn
e-mail: rodm@rodm-olsztyn.pl
www.rodm-olsztyn.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMolsztyn/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-078 Opole
e-mail: rodm@rodm-opole.pl
www.rodm-opole.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMOpole
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
ul. ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
e-mail: rodm@rodm-poznan.pl
www.rodm-poznan.pl
Facebook: www.facebook.com/RODM.Poznan/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl
www.rodm-szczecin.pl
Facebook: www.facebook.com/rodmwszczecinie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
al. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
e-mail: rodm@rodm-torun.pl
www.rodm-torun.pl
www.facebook.com/RODMTorun2016/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
e-mail: rodm@rodm-warszawa.pl
www.rodm-warszawa.pl
Facebook: www.facebook.com/RODM.Warszawa
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
ul. Nankiera 17, 50-140 Wrocław
e-mail: rodm@rodm-wroclaw.pl
www.rodm-wroclaw.pl
Facebook: www.facebook.com/RODMWroclaw

Komentowanie jest wyłączone.