Podsumowanie konsultacji społecznych nt. przyszłości Unii Europejskiej

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r., co przyniosło naszemu krajowi wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych. Ma to odzwierciedlenie w wysokim poparciu społecznym dla członkostwa w Unii. Unia Europejska wymaga jednak reform, by zapobiegać kryzysom i przygotować się na nowe wyzwania. Polska pozytywnie odniosła się do propozycji Prezydenta Francji z grudnia 2017 r, który zaproponował przeprowadzenie europejskich konsultacji społecznych ws. przyszłości Europy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło konsultacje obywatelskie – debaty o przyszłości UE wspólnie z siecią 15 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.
Dyskusję na temat konsultacji obywatelskich można śledzić w mediach społecznościowych ministerstwa pod znacznikiem: #DebataOEuropie
Swoje opinie na temat przyszłości Europy można przekazywać online poprzez specjalny kwestionariusz opracowany przez Komisję Europejską:
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=pl
Poniżej przedstawiamy materiał video podsumowujący #DebataOEuropie

Komentowanie jest wyłączone.