Konsultacje społeczne o przyszłości UE na UJK w Kielcach

W środę, 17 października 2018 roku o godz. 11.30 rozpoczniemy kolejną z serii trzech debat na temat Przyszłości Unii Europejskiej. W grudniu 2017 roku, Prezydenta Francji, Emmanuel Macron, zaproponował, by we wszystkich krajach Unii odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wizji przyszłości Unii Europejskiej. Po przesłaniu do końca listopada raportów z odbytych konsultacji we wszystkich krajach UE, w grudniu 2018 roku, jest planowana podsumowująca debata w Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podjęło wyzwanie i postanowiło zlecić rozlokowanym w całej Polsce Regionalnym Ośrodkom Debaty Międzynarodowej przeprowadzenie takich konsultacji. Nasz Ośrodek w Kielcach postanowił zrealizować je w formie konferencji i podjęliśmy się zorganizowania debat na trzy z zaproponowanych jedenastu tematów.
Tydzień temu, w Sandomierzu, odbyła się pierwsza konferencja na temat „Przyszłość wspólnej polityki rolnej” i wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tym razem, konferencję na temat „Przyszłość jednolitego rynku”, organizujemy wspólnie z Instytutem Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani Dyrektor Instytutu, profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, przyjęła naszą propozycję i dzięki pomocy merytorycznej i organizacyjnej szefostwa IPMiB, a szczególnie doktora Witolda Sokały, możemy przeprowadzić naszą konferencję w auli UJK.
Poprowadzi naszą konferencję doktor Bartłomiej Zapała, który na co dzień jest wykładowcą na UJK oraz dziennikarzem zajmującym się sprawami międzynarodowymi.
Prelegentami będą (w kolejności alfabetycznej):
Maciej Bursztein – absolwent wydziału prawa, bezpartyjny i niezależny – jak o sobie pisze. Członek Zarządu rodzinnych firm Formaster SA oraz Rady Nadzorczej Dafi SA, produkujących między innymi podgrzewacze przepływowe i filtry do wody.
Adam Cyrański – inżynier, poseł na Sejm RP z Nowoczesnej Ryszarda Petru – aktualnie bez przydziału partyjnego, członek sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Twórca i właściciel Grupy Edukacyjnej SA w Kielcach, główny udziałowiec firmy drogowej TRAKT SA z Kielc, i Wydawnictwa MT Biznes z Warszawy, aktywny inwestor, praktyk biznesu oraz ekspert w dziedzinie zarządzania i przedsiębiorczości.
Piotr Hofman – założyciel konsorcjum warszawskich firm deweloperskich pod nazwą Grupa Inwest, Prezes Zarządu HM Invest SA z Warszawy, współtwórca i jeden z głównych akcjonariuszy Telewizji Republika, inicjator, twórca i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa.
Piotr Liroy Marzec – poseł na Sejm RP z listy Kukiz’15, producent muzyczny i raper. Po odejściu ze Stowarzyszenia Kukiz’15, stworzył i przewodzi własnemu Stowarzyszeniu „Skuteczni”.
Witold Sokała – doktor nauk politycznych, wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert Fundacji Po.Int oraz „Nowej Konfederacji”, specjalista w zakresie studiów strategicznych i bezpieczeństwa europejskiego.
Tomasz Sommer – doktor socjologii, dziennikarz i historyk, Redaktor Naczelny i współwłaściciel dwutygodnika „Najwyższy Czas!”, oraz wydawanego w Niemczech sportowego miesięcznika dla młodzieży „Giga Sport”. Kilka lat poświęcił na zbadanie dokumentów i upowszechnienie wiedzy na temat Operacji Antypolskiej NKWD w latach 1937-1938 zwieńczonej trzema książkami i filmem dokumentalnym, autor książek „Poza Unią jest życie” i „Absurdy Unii Europejskiej”.
Każda z prelekcji jest przewidziana na 15 minut, a po ich zakończeniu będziemy prosili zgromadzoną publiczność o opinie i pytania do naszych prelegentów.
Zapraszam na naszą konferencję do auli Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21. Rozpoczynamy konferencję o godz. 11.30 w środę, 17 października 2018 roku. Wstęp wolny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc będziemy prosili o zgłaszanie przynajmniej dzień wcześniej swojej obecności mailem na adres rodm@rodm-kielce.pl lub telefonicznie w godz. 8-16 pod numerem 41 263 30 95.
Kolejna i ostatnia z serii konsultacji społecznych na temat przyszłości Unii Europejskiej pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Europy”, odbędzie się w tym samym miejscu, w środę, 24 października o godz. 11.30.
Opieka medialna:
Radio Kielce
TVP Kielce
Radio Fama
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Komentowanie jest wyłączone.