Konsultacje społeczne „Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Europy”

W środę, 24 października 2018 roku o godz. 11.30 rozpoczniemy ostatnią z serii trzech debat na temat Przyszłości Unii Europejskiej. W grudniu 2017 roku, Prezydent Francji, Emmanuel Macron, zaproponował, by we wszystkich krajach Unii odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wizji przyszłości Unii Europejskiej. Każda z nich musi zakończyć się raportem sporządzonym według przygotowanego przez MSZ szablonu. Po przesłaniu do końca listopada zbiorczych raportów ze wszystkich odbytych konsultacji w krajach UE, w grudniu 2018 roku, jest planowana podsumowująca debata w Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP podjęło wyzwanie i postanowiło zlecić rozlokowanym w całej Polsce Regionalnym Ośrodkom Debaty Międzynarodowej przeprowadzenie takich konsultacji. Nasz Ośrodek w Kielcach postanowił zrealizować je w formie konferencji i podjęliśmy się zorganizowania debat na trzy z zaproponowanych jedenastu tematów.
Dwa tygodnie temu, w Sandomierzu, odbyła się pierwsza konferencja na temat „Przyszłość wspólnej polityki rolnej” i wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tydzień temu, wspólnie z Instytutem Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zrealizowaliśmy drugą pt.: „Przyszłość jednolitego rynku Unii Europejskiej.”
Tym razem, konferencję na temat „Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Unii Europejskiej”, organizujemy po raz drugi wspólnie z IPMiB UJK. Pani Dyrektor Instytutu, profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, przyjęła naszą propozycję i dzięki pomocy merytorycznej i organizacyjnej szefostwa IPMiB, a szczególnie doktora Witolda Sokały, możemy przeprowadzić naszą konferencję w auli UJK.
Poprowadzi naszą konferencję doktor Bartłomiej Zapała, który na co dzień jest wykładowcą na UJK oraz dziennikarzem zajmującym się sprawami międzynarodowymi.
Prelegentami będą (w kolejności alfabetycznej):
Grzegorz Rdzanek – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (specjalizacja: stosunki międzynarodowe). Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zatrudniony na stanowisku zastępcy Kierownika Katedry Krajów Europy Północnej, Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach.
Jarosław Rusiecki – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2005 roku Poseł na Sejm RP, a od 2014 roku Senator RP, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w Senacie RP.
Witold Sokała – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, doktora z nauk o polityce obronił na Uniwersytecie Śląskim, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK, ekspert Nowej Konfederacji i Fundacji Po.Int
Leszek Sykulski – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Akademii Obrony Narodowej, doktorat z nauk politycznych obronił na Uniwersytecie Śląskim, prezes stowarzyszenia Instytut Geopolityki, redaktor naczelny portalu Geopolityka.net
Romuald Szeremietiew – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obronił na Akademii Obrony Narodowej, gdzie uzyskał także habilitację. Wiceminister Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego i Jerzego Buzka.
Każda z prelekcji jest przewidziana na 15 minut, a po ich zakończeniu będziemy prosili zgromadzoną publiczność o opinie i pytania do naszych prelegentów.
Zapraszam na naszą konferencję do auli Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21. Rozpoczynamy konferencję o godz. 11.30 w środę, 24 października 2018 roku. Wstęp wolny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc będziemy prosili o zgłaszanie przynajmniej dzień wcześniej swojej obecności mailem na adres rodm@rodm-kielce.pl lub telefonicznie w godz. 8-16 pod numerem 41 263 30 95.

Komentowanie jest wyłączone.