Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Czym jest konferencja w sprawie przyszłości Europy?
Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. Bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz, możesz powiedzieć, jakiej przyszłości chcesz dla Unii Europejskiej.
Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń.
Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r.

Kto może wziąć udział?
Obywatele UE ze wszystkich grup społecznych i zakątków Unii. Kluczowa rola w kształtowaniu przyszłości projektu europejskiego przypadnie młodym ludziom.
Władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne chcące przygotować wydarzenia i zgłosić pomysły..J

Jak zabrać głos?
Wystarczy wybrać temat z szeregu zaproponowanych zagadnień i podzielić się swoją opinią. Pomysły będą gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane podczas całej konferencji. Następnie zostaną uwzględnione podczas dyskusji na forum europejskich paneli obywatelskich i na sesjach plenarnych. Mechanizm przekazywania informacji sprawi, że pomysły przedstawione podczas konferencji zostaną przełożone na konkretne zalecenia dla UE do działania. Ostateczne wyniki konferencji zostaną przedstawione w sprawozdaniu dla wspólnego przewodnictwa. Trzy instytucje ‒ każda w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami ‒ szybko przeanalizują, jak skutecznie zastosować się do wniosków sprawozdania.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie udana tylko wtedy, gdy weźmiesz w niej udział za pomocą tej platformy. Przyszłość jest w Twoich rękach.

Zabierz głos.

Więcej informacji o platformie:
https://futureu.europa.eu/

Admin

Leave a reply