Kolejna debata RODM

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach.

W debacie ,,Rola Kielczan w odzyskaniu Niepodległości’’ weźmie udział wybitny historyk prof. dr hab. Adam Massalski.

*****
prof. dr hab. Adam Massalski – polski historyk i nauczyciel akademicki, były rektor Akademii Świętokrzyskiej. Otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX w., a także historia społeczna i regionalna. Jest autorem licznych publikacji, głównie naukowych. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

*****
Celem i głównym działaniem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

******
WSTĘP WOLNY

Admin

Leave a reply

Zapisz się do Newslettera