GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA #4

GEOPOLITYCZNY PRZEGLĄD TYGODNIA RODM KIELCE

#4 08-12 marca  2021

Persona non grata
We wtorek 9 marca Białoruś wydaliła polskiego dyplomatę Jerzego Timofiejuka z Konsulatu Generalnego w Brześciu, uzasadniając takie działanie tym, że brał on udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zgodnie z zasadą wzajemności, w odpowiedzi na ten proceder, 10 marca br. na ręce chargé d’ affaires Republiki Białorusi Aliaksandra Chasnouskiego została wręczona nota dyplomatyczna, informująca o uznaniu pracownika ambasady Republiki Białorusi w Warszawie za persona non grata, z określonym terminem opuszczenia przez niego terytorium RP do północy dnia 12 marca.
W czwartek 11 marca br. białoruskie MSZ poleciło wydalenie dwóch kolejnych polskich dyplomatów. Działania te nie pozostaną bez odpowiedzi ze strony polskiej.

Polsko – cypryjskie stosunki dyplomatyczne
W środę 10 marca Sekretarz stanu Szymon Szynkowski vel Sęk rozmawiał ze stałym sekretarzem MSZ Cypru Korneliosem S. Korneliou. W rozmowie zostały poruszone tematy relacji UE-Turcja, sytuacji w Rosji i na Białorusi, perspektywy rozwoju współpracy z Cyprem w obszarach cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa oraz nauki, oświaty i kultury oraz kwestie bezpieczeństwa i relacji z NATO.
Obchodzona w tym roku 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Cyprem, niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia wspólnych kontaktów.

Wielki Zielony Mur w Afryce
W styczniu br. odbył się paryski szczyt ekologiczny, podczas którego darczyńcy zadeklarowali 14,3 mld dol. na utworzenie do 2030 r. tzw. Wielkiego Zielonego Muru w Afryce (łączącego wschodnie i zachodnie wybrzeże Afryki) liczącego 8 tys. km. Mur ma na celu zapobiegać pustynnieniu terenów, a także stymulować zatrudnienie i zrównoważony rozwój gospodarczy. Jednak za pomysłem stoi wiele wyzwań utrudniających realizację, są to m.in. trudności formalne i praktyczne, sprawy związane ze zwiększeniem dostępności elektryczności (by zapobiegać wycince drzew), czy konflikty zbrojne. Wielki Zielony Mur będzie sztandarową inicjatywą w ramach ONZ-owskiej Dekady Restytucji Ekosystemów, która pogłębi partnerstwo europejsko-afrykańskie.

Jurysdykcja na terytoriach palestyńskich
Międzynarodowy Trybunał Karny orzekł, że w rozumieniu jego statutu Palestyna jest państwem. Tym samym Trybunał ma jurysdykcję nad jej terytorium – zbrodnie popełnione na jej terytorium są objęte jurysdykcją MTK.

Nord Stream 2
Według oceny sekretarza stanu USA Antony’ego Blinken’a Nord Strem 2 łamie zasady UE dot. bezpieczeństwa energetycznego i zagraża sytuacji gospodarczej Ukrainy i Polski. W związku z tym Departament Stanu analizuje możliwość nałożenia kolejnych sankcji. Pod obserwacją są również podmioty, które we wszelaki sposób są zaangażowane w budowę tego gazociągu.

Deklaracja w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy
Instytucje Unii Europejskiej podpisały deklarację w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy, która daje początek serii debat i konsultacji dot. rozwoju i przyszłości UE.
Deklaracja zawiera zakres, strukturę, cele i zasady konferencji. Głównym celem konferencji jest przyznanie obywatelom większej roli w kształtowani Wspólnoty.

Przystąpienie Polski do NATO
12 marca 2021 roku mija 22. rocznica przystąpienia Polski wspólnie z Czechami i Węgrami do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Członkostwo w Sojuszu pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa.
W razie zbrojnej napaści na któreś z państw członkowskich, NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju. Członkostwo w Sojuszu pozwala również lepiej reagować na nowe zagrożenia, takie jak terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia, czy te związane z bezpieczeństwem energetycznym.

Opracowała Agnieszka Kowalska

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
https://www.gov.pl/web/premier
https://www.pism.pl/
https://www.prezydent.pl/
https://www.pap.pl/


Admin

Leave a reply